Lil.nl betrouwbaar

Lil.nl betrouwbaar? Ervaringen en reviews

Of online woonwinkel Lil.nl betrouwbaar is, ontdek je bij Review Betrouwbaar. Lil.nl biedt allerlei woonproducten aan en wordt steeds populairder onder online winkelend publiek. Al snel verkocht Lil.nl in 2014 voor 3,5 miljoen euro aan woondecoratie en accessoires. Voor 2015 werd geschat dat er voor tien miljoen euro verkocht zou worden. Jaarlijks worden er in ieder geval steeds meer Lil.nl ervaringen opgedaan, dus een mooi moment om te kijken of Lil.nl betrouwbaar is.

Lil.nl betrouwbaar? Een aantal kenmerken uitgelicht

Een van de kenmerken waar je aan kan zien of Lil.nl betrouwbaar is, is bijvoorbeeld de Thuiswinkel Waarborg, een keurmerk dat een aantal zekerheden biedt aan online shoppers. Daarnaast zijn er al eerder Lil.nl reviews geplaatst die over het algemeen zeer te spreken zijn over de online woonwinkel. Maar het beste beeld om te weten of Lil.nl betrouwbaar goede diensten krijgt, is natuurlijk direct van de klanten zelf. Lees Lil.nl ervaringen van anderen of deel jouw eigen Lil.nl reviews op basis van onderstaande criteria.

Lil.nl beoordeling | Reviewpunten

  • Bestellen: hier valt het gehele bestelproces onder, inclusief (veilige) betaalmogelijkheden, kunnen bestellen onder duidelijke voorwaarden en bestelgemak. Kort gezegd: kan je bij Lil.nl betrouwbaar bestellen?.
  • Levering: alles wat met levering te maken heeft. Zoals tijdig leveren, goede staat van het product en complete bestellingen. Levert Lil.nl betrouwbaar?
  • Service: vragen, oplossingen bij complicaties, speciale wensen: de service is best breed, maar komt er op neer of jij goed geholpen wordt. Hier gaat het in de Lil.nl review over.
  • Prijs: is de prijs bij Lil.nl betrouwbaar als je kijkt naar de kwaliteit die je er voor terug krijgt?

  • Bronnen:
  • https://www.thuiswinkel.org/leden/lil.nl/certificaat
  • http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3588162/2014/02/01/Worden-de-Bol-coms-de-redders-van-de-Polares.dhtml
  • https://www.retaildetail.nl/nl/news/m-tail/lilnl-denkt-aan-fysieke-aanwezigheid
  • https://www.lil.nl/