Vente Exclusive Betrouwbaar

Vente Exclusive | Topmerken tegen stuntprijzen

Vente Exclusive is een van de grootste online shops van de Benelux. De Belgische online shop levert dagelijks 5000 orders door heel Europa. Vente Exclusive verzamelt de beste merken en biedt deze aan scherpe prijzen. Wat Vente Exclusive anders maakt, is dat je lid moet worden ervan voordat je de site kan bezoeken. Desondanks zijn er van Vente Exclusive vier miljoen mensen lid, draait het zestig tot negentig miljoen euro omzet per jaar en werken er 130 mensen. Een paar keer per jaar houden ze ontzettend goede acties terwijl alles afgeschermd wordt voor niet-leden: je komt ze niet tegen in de zoekmachines oen prijsvergelijkers. In een interview uit 2015 noemde de CEO Peter Grypdonck dit zelfs een ‘wezenlijk onderdeel van het concept’. Maar is daardoor Vente Exclusive betrouwbaar of juist niet?

Maakt de beslotenheid Vente Exclusive betrouwbaar of juist niet?

Aan de ene kant zou je kunnen betogen dat Vente Exclusive niet transparant is. Maar met 4 miljoen leden is dat wel lastig te onderbouwen. Het ‘gesloten’ karakter van de site kan juist ook weergeven dat Vente Exclusive betrouwbaar is: alles is gericht op de leden. Maar hoe dat precies zit..? Deel je Vente Exclusive ervaringen met je medeshoppers en review of Vente Exclusive betrouwbaar is in jouw ogen.

Beoordelen Vente Exclusive

Beoordelen Vente Exclusive kan op de volgende onderdelen:

  • Bestellen
  • Levering
  • Service
  • Prijs

Omdat er naar buiten toe weinig bekend is over Vente Exclusive als het gaat om deze onderdelen, is het delen van jouw Vente Exclusieve ervaringen met je medeshoppers juist belangrijk. Review Vente Exclusive op ReviewBetrouwbaar: samen kritisch op online shoppen.

  • Bronnen:
  • https://fashionunited.nl/nieuws/retail/benelux-klanten-vente-privee-moeten-voortaan-naar-vente-exclusive/2016033025943
  • http://www.emerce.nl/nieuws/ceo-venteexclusive-ik-geloof-kracht-lokale-schaal-expertise
  • http://www.vente-exclusive.com/nl-NL#/